HOME: Jabatan InfoTech Penyelidikan. Pembangunan & Inovasi

Bahagian Penyelidikan, Pembangunan & Inovasi

Penyelidikan dan Inovasi adalah merupakan elemen penting dalam memenuhi keperluan prasarana IT di UiTM sejajar dengan perkembangan teknologi IT masa kini. Melalui pembangunan penyelidikan dan inovasi yang dilaksanakan secara langsung dapat digunakan untuk merancangperkembangan infrastruktur dan infostruktur It UiTM.

 

Pembentukan Bahagian Penyelidikan Pembangunan dan Inovasi membolehkan keperluan IT UiTM seperti sistem aplikasi, infrastruktur dan teknologi yang akan diimplementasiakn adalah berasaskan kepada penyelidikan dan inovasi dalam menentukan keberkesanan pelaksanaan sesuatu keperluan yang ditetapkan oleh pemegang taruh UiTM.

 

Struktur Bahagian ini melihat kepada keperluan seperti berikut :-

  • ICT
  • APD (Alat Pandang Dengar)

Dua Jawatankuasa yang dipengerusikan oleh unit ini adalah :-

  • JawatankuasaPembangunan dan Penyelidikan ICT (JPPICT)
  • Jawatankuasan Alat Pandang Dengar (JAPD)
# Article Title Hits
1 Penyelidikan, Pembangunan & Inovasi IT 563
2 Penyelidikan, Pembangunan & Inovasi AV 465