PORTAL STAFF

E-mail Print PDF
Pejabat Teknologi Maklumat UiTM (INFOTECH) menyediakan perkhidmatan capaian kepada Portal Staff yang menyediakan perkhidmatan akses ke Sistem eKiosk Peribadi, Sistem ePTK, Sistem eCuti, ePengambilan Staf dan pelbagai lagi perkhidmatan lain yang disediakan untuk staf UiTM. Portal ini dibangunkan untuk menyimpan dan mengurus maklumat berkaitan staf di samping memudahkan proses carian maklumat. Di samping itu, secara tidak langsung dapat membantu pihak pengurusan Pejabat Pendaftar dan pentadbiran untuk membuat keputusan dengan lebih cepat, tepat, mudah dan efisien. infotech2
Siapa yang boleh menggunakan servis ini?
  • Kegunaan individu (staf UiTM) -eKiosk Peribadi,ePTK, &eCuti
  • Kegunaan khas jabatan (eKeselamatan, eCanseleri, eHEA &eDisiplin)
  • Pihak Luar (ePengambilan Staf,  eTPM & eKlinikPanel)
Bagaimana permohonan boleh dibuat?
Akaun pengguna akan dijana  apabila pengguna membuat pendaftaran melalui sistem.
Berapa harga bagi servis yang disediakan?
Servis Portal Staff ini diberi secara percuma kepada semua staf UiTM dan pihak luar yang berkaitan yang telah mendaftar melalui sistem.
Bagaimana untuk mendapat bantuan bagi servis ini?

Portal staff ini boleh dicapai melalui url http://aplikasi.uitm.edu.my/Portal_I-Staf/skrin/

Sebarang masalah berkaitan Portal Staf ini boleh diajukan kepada :

  • Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Talian aduan : htp://isms.uitm.edu.my
  • Home